Przemysł

Konsument a gospodarka

Przemysł jako główny dział gospodarki naszego kraju jest zróżnicowany pod względem procesów technologicznych, struktury produkcji oraz wymagań technologiczncyh.  W geografii przemysłu szczególnie ważne są wymagania (czynniki) lokalizacyjne. One bowiem decydują o rozmieszczeniu poszczególnych gałęzi, branż przemysłu.


Główne czynniki lokalizacji:

-baza surowcowa- szczególnie ważna przy lokalizacji wydobywczego oraz gdy transport surowca jest droższy niż produkt (hutnictwo, cukrownie),

-zasoby wodne- gałęzie wodochłonne np hutnictwo, elektrownie wodne, przemysł celulozowo papierniczy.

W Polsce 14 hut wytwarza stal z surowców importowanych z brazylii i ukrainy.

Huta Katowice w Dąbrowie Górniczej

Huta Sendzimira w Krakowie

Świętochłowice

Bytom