Program Edukacja Finansowa

Organizatorzy: Patronat honorowy: Partner:

 

Program Edukacja Finansowa


Program Edukacja Finansowa jest kierowany do młodzieży i ma na celu przedstawienie w ciekawy, interesujący wizualny sposób podstawowych działań w sferze finansów osobistych oraz domowego budżetu (przychodów i wydatków).  Program obejmuje podejmowanie przez uczniów i studentów (indywidualne lub grupowe) wielu różnych zaplanowanych aktywności z zakresu planowania finansowego. Program opiera się o interaktywną aplikację mobilną i internetową (dostępną pod adresem www.edufinance.pl lub do pobrania w Google Play) umożliwiającą testowanie przez użytkowników w formie zabawy / gry / wirtualnej rywalizacji - różnych sposobów zachowania się w różnych sytuacjach życiowych i zapoznawanie się przez to z zasadami działania podstawowych mechanizmów finansowych.

W ramach Programu Uczestnicy otrzymują do dyspozycji atrakcyjną interaktywną platformę edukacyjną z elementami rozrywki, nauki oraz narzędziami online do rzeczywistego planowania i zarządzania finansami. Edukacja w ramach Programu polega na pogłębianiu wiedzy z zakresu przedsiębiorczości poprzez zabawę przechodzącą w świadome działanie.

Pierwszym kontaktem ucznia z edukacją finansową jest edukacyjna „Gra o Milion”, (aplikacja na telefon komórkowy Android – wkrótce również na IOS) polegająca na wcieleniu się w określoną rolę ucznia i dokonywaniu wyborów w różnych generowanych sytuacjach życiowych, oraz poznawaniu ich finansowych konsekwencji (zarobienie miliona złotych lub bankructwo).

Kolejnym elementem Programu, który ma pomóc użytkownikom w poruszaniu się w rzeczywistym świecie finansów, jest prosta aplikacja e-learningowa, umożliwiająca poznanie, zapamiętanie, zrozumienie podstawowych pojęć finansowych. Edukacja kończy się na zrobieniu prostego bilansu finansowego aktualnej sytuacji użytkownika i zwizualizowaniu jej na interaktywnym wykresie, oraz na umożliwieniu zrobienia prostej symulacji finansowego poziomu życia w przyszłości: zwizualizowanie na jaki szczebel kariery zawodowej musze wejść aby było mnie stać na wybrany poziom życia.

Głównym elementem edukacji jest stworzenie osobistego planu finansowego obejmującego indywidualny budżet i przepływy pieniężne (przychody, należności, zobowiązania, koszty, kredyty, oszczędności, inwestycje, itd) lub budżet całego gospodarstwa rodzinnego i zarządzanie tym budżetem w czasie. Do udziału w Programie zapraszamy przede wszystkim uczniów szkół: gimnazjalnych, średnich i wyższych, a także nauczycieli przedsiębiorczości, ekonomii, wiedzy o społeczeństwie, etc., którzy mogą wykorzystać platformę eduFinance.pl w swojej pracy zawodowej.

W ramach Programu Edukacja Finansowa udostępniamy nauczycielom, którzy przystąpią do Programu, atrakcyjne dla młodzieży interaktywne narzędzia (gra edukacyjnej na telefony komórkowe wersja internetowa dostępna jest pod adresem http://milion10lat.pl/ oraz portal edukacyjny dostępny pod adresem www.edufinance.pl ) umożliwiających przeprowadzenie atrakcyjnych zajęć dodatkowych dla chętnych uczniów.

W ramach Programu przewidziane są różne elementy motywacyjne zarówno dla uczniów, studentów jak i nauczycieli. Jednym z elementów zachęcających do podjęcia aktywności w zakresie edukacji finansowej jest możliwość uczestnictwa w specjalnie przygotowanym Konkursie (również pod nazwą Edukacja Finansowa), będącym formą grywalizacji między uczniami, klasami czy szkołami, w którym Uczestnicy mogą zdobywać nagrody finansowe za zrealizowanie określonego w Regulaminie Konkursu zadania z zakresu planowania finansowego.

Materiały edukacyjne i interaktywne narzędzia wykorzystywane w ramach Programu pomagają budować finansową inteligencję wśród młodych ludzi, dzięki której zdobywają oni świadomość w zakresie zasad funkcjonowania finansowej strony realizacji każdej potrzeby i każdego działania w codziennym życiu każdego obywatela, każdej firmy, czy każdego innego podmiotu.

Dzięki zdobytym w ramach Programu kompetencjom oraz motywacji uczniowie zostają przygotowani do podejmowania aktywnych działań w zakresie prowadzenia osobistego budżetu i skutecznego osiągania swoich celów finansowych.

 

Harmonogram szczegółowy Programu Edukacji Finansowej

1. Wysłanie materiałów informacyjnych o Programie Edukacji Finansowej do szkół oraz uruchomienie punktu kontaktowego i infolinii dla uczestników Programu: 01-424 Warszawa, Al. Prymasa Tysiąclecia 137 - i nawiązanie kontaktów e-mail z nauczycielami 04.05.2015 – 15.05.2015.

2. I Edycja Konkursu Edukacja Finansowa 11.05.2015 – 19.06.2015.

3. II Edycja Konkursu Edukacja Finansowa 01.09.2015-19.12.2015.

4. III Edycja Konkursu Edukacja Finansowa 04.01.2016-24.06.2016.

5. Osobista aktywność uczestników Programu (uczniów i studentów) w zakresie edukacji finansowej z wykorzystaniem platformy edufinance.pl 04.05.2015 – 24.06.2016 (w 50 szkołach, które jako pierwsze zgłoszą udział w Programie odbędą się grupowe spotkania warsztatowe online Organizatorów Programu z uczestnikami projektu).

6. Seminaria tematyczne online z zakresu planowania ścieżki kariery finansowej:

a) 01.06.2015 – 05.06.2015,

b) 05.10.2015 – 09.10.2015,

c) 07.12.2015 – 11.12.2015,

d) 14.03.2016 -18.03.2016,

e) 09.05.2016 -13.05.2016.

7. Podsumowanie wyników Programu Edukacja Finansowa: 30.07.2016.