Konsument a gospodarka

Konsument a gospodarka

Kto w gospodarce rynkowej wpływa na to co będzie wyprodukowane?

Konsumenci. Wielkość produkcji będzie zależała od popytu na towar. O pieniądze konsumenta toczy się walka pomiędzy producentami.

Na czym polega i jakimi narzędziami posługują się producenci?

Producentom zależy głównie na pozyskaniu jak największej liczby klientów poprzez wyróżnianie swoich produktów na tle innych, wyższą jakość, niższą cenę i reklamę.


Czy producentom opłaca się wydawać pieniądze na reklamę?

Dzięki skutecznej reklamie producenci mogą zyskać więcej nabywców i większe zyski ze sprzedaży towarów.


Jakie są źródła dochodu?

-wynagrodzenie za pracę,

-dochód z majątku,

-prowadzenie własnego biznesu.


Większość dochodu obywateli polski pochodzi z pracy. W zamian za nią otrzymuje się wynagrodzenie. Może ono być stałe, przy pracy etatowej na czas określony lub nieokreślony. Wynagrodzenie może być zmienne przy umowie o dzieło, zlecenia i zależeć od liczby godzin przepracowanych lub sprzedanych produktów/ usług- prowizyjne.


Od czego zależy wysokość wynagrodzenia za pracę?

-branża,

-wykształcenie,

-doświadczenie zawodowe,

-umiejętności,

-wielkość ośrodka miejskiego.


Innym źródłem dochodu jest majątek. Majątek to suma wartości wszystkich posiadanych rzeczy i praw. Wykorzystywany w odpowiedni sposób może przynosić dochód (np. wypożyczenie roweru, motocykla, wynajem mieszkania za opłatą to dzierżawa).


W jaki inny sposób można zarobić na majątku?

Pieniądze ulokowane w banku przynoszą odsetki (lokaty, rachunki oszczędnościowe). Można również zainwestować w akcje i sprzedać je w je w najkorzystniejszym momencie.