Korzystanie z serwisu edufinance.pl jest bezpłatne.

 

W celu skorzystania z funkcjonalności, za które system kieruje do uiszczenia opłaty należy użyć gratisowe kredyty, otrzymane podczas rejestracji i postępować zgodnie z instrukcjami na stronie.