Bezrobocie

Bezrobocie

Bezrobocie oznaczna sytuację, w której część ludności w wieku produkcyjnym, zdolna do pracy i gotowa do jej podjęcia pozostaje bez pracy pomimo podjętych poszukiwań, popyt na pracę jest większy niż podaż.

Kto to jest bezrobotny?
Za bezrobotnego uznaje się każdego , kto spełnia następujące warunki”
-jest w wieku produkcyjnym,
-jest bez pracy,
-jest gotowy podjąć pracę na ogólnie obowiązujących warunkach.

Bezrobocie frykcyjne- jest nieredukowalnym minimum bezrobocia w dynamicznych gospodarkach. Powstaje w związku z opóźnieniami dostosowania podaży i popytu na rynku pracy. Zachodzą zjawiska niedopasowania (frykcje).

Bezrobocie sezonowe- zatrudnienie w niektórych gałęziach np budownictwie, hotelarstwie, rolnictwie ma charakter sezonowy i latem podczas zbioru truskawek, ogórków itp wielkość tego bezrobocia ulega zmianom w ciągu roku.

Bezrobocie strukturalne- wynika ze zmian technologicznych i struktury produkcji, zachodzących w danej gospodarce. U podstaw niedopasowań leżą procesy updadku lub rozwoju pewnych branż i gałęzi. Może mieć charakter trwały, gdyż jego likwidacja wymaga zmian zawodu, kwalifikacji bądź miejsca zamieszkania.

Bezrobocie ukryte- nadwyżki zatrudnienia w przedsiębiorstwach państwowych.

Czym jest stopa bezrobocia?
Jest to stosunek liczby bezrobotnych do liczby ludności w wieku produkcyjnym.

Jakie są konsekwencje bezrobocia?

-ujęcie społeczne - ludzie popadają w depresję, dotykają ich patologie społeczne,
-ujęcie ekonomiczne- niepracujący nie mają dochodów, zasiłki dla bezrobotnych obciążają budżet państwa.

Jak walczyć z bezrobociem?
Pasywne instrumenty ograniczania bezrobocia
- zasiłki dla bezrobotnych- przyczyniają się do zminimalizowania niekorzystnych skutków
Aktywne instrumenty ograniczenia bezrobocia
-biura pośrednictwa pracy,
-szkolenia,
-warsztaty,
-prace interwencyjne.

Stopa bezrobocia w latach 1990-2015

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/stopa-bezrobocia-w-latach-1990-2015,4,1.html


 

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

2015

12,0

12,0

                   

2014

13,9*

13,9

13,5

13,0

12,5

12.0

11,8*

11,7

11,5

11,3

11,4

11,5

2013

14,2

14,4

14,3

14,0

13,6

13,2

13,1

13,0

13,0

13,0

13,2

13,4

2012

13,2

13,4

13,3

12,9

12,6

12,3

12,3

12,4

12,4

12,5

12,9

13,4

2011

13,1

13,4

13,3

12,8

12,4

11,9

11,8

11,8

11,8

11,8

12,1

12,5

2010

12,9

13,2

13,0

12,4

12,1

11,7

11,5

11,4

11,5

11,5

11,7

12,4

2009

10,4

10,9

11,1

10,9

10,7

10,6

10,7

10,8

10,9

11,1

11,4

12,1

2008

11,5

11,3

10,9

10,3

9,8

9,4

9,2

9,1

8,9

8,8

9,1

9,5

2007

15,1

14,8

14,3

13,6

12,9

12,3

12,1

11,9

11,6

11,3

11,2

11,2

2006

18,0

18,0

17,8

17,2

16,5

15,9

15,7

15,5

15,2

14,9

14,8

14,8

2005

19,4

19,4

19,2

18,7

18,2

18,0

17,9

17,7

17,6

17,3

17,3

17,6

2004

20,6

20,6

20,4

19,9

19,5

19,4

19,3

19,1

18,9

18,7

18,7

19,0

2003

20,6

20,7

20,6

20,3

19,8

19,7

19,6

19,5

19,4

19,3

19,5

20,0

2002

a)

b)

 

18,1

20,1

18,2

20,2

18,2

20,1

17,9

19,9

17,3

19,2

17,4

19,4

17,5

19,4

17,5

19,5

17,6

19,5

17,5

19,5

17,8

19,7

18,0

20,0

2001

15,7

15,9

16,1

16,0

15,9

15,9

16,0

16,2

16,3

16,4

16,8

17,5

2000

13,7

14,0

14,0

13,8

13,6

13,6

13,8

13,9

14,0

14,1

14,5

15,1

1999

11,4

11,9

12,0

11,8

11,6

11,6

11,8

11,9

12,1

12,2

12,5

13,1

1998

10,7

10,6

10,4

10,0

9,7

9,6

9,6

9,5

9,6

9,7

9,9

10,4

1997

13,1

13,0

12,6

12,1

11,7

11,6

11,3

11,0

10,6

10,3

10,3

10,3

1996

15,4

15,5

15,4

15,1

14,7

14,3

14,1

13,8

13,5

13,2

13,3

13,2

1995

16,1

15,9

15,5

15,2

14,8

15,2

15,3

15,2

15

14,7

14,7

14,9

1994

16,7

16,8

16,7

16,4

16,2

16,6

16,9

16,8

16,5

16,2

16,1

16,0

1993

14,2

14,4

14,4

14,4

14,3

14,8

15,4

15,4

15,4

15,3

15,5

16,4

1992

12,1

12,4

12,1

12,2

12,3

12,6

13,1

13,4

13,6

13,5

13,5

14,3

1991

6,6

6,8

7,1

7,3

7,7

8,4

9,4

9,8

10,5

10,8

11,1

12,2

1990

0,3

0,8

1,5

1,9

2,4

3,1

3,8

4,5

5,0

5,5

5,9

6,5

Stopę bezrobocia oblicza się przy wykorzystaniu danych m.in. dot. pracujących w rolnictwie indywidualnym (będących składową cywilnej ludności aktywnej zawodowo) wyszacowanych na podstawie wyników Spisów:

do 1995 r. - Narodowego Spisu Powszechnego 1988,

od 1996 r. do 2002 r. (w wariancie "a") - Powszechnego Spisu Rolnego 1996,

od 2002 r. (w wariancie "b") - Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań oraz Powszechnego Spisu Rolnego 2002,

od grudnia 2010 r. - Powszechnego Spisu Rolnego 2010.

* oznacza, że dane zostały zmienione w stosunku do wcześniej opublikowanych.