Aktywne inwestowanie

Efektywność finansowania celów

Aktywne zarządzanie inwestycją obejmuje:

1.       Stałą edukacja finansowa, 2. indywidualna dopasowana do potrzeb klienta strategia i pomoc w zarządzaniu posiadanymi produktami finansowymi, 3. maksymalne wykorzystanie możliwości rynku finansowego dzięki  wsparciu o nowoczesne działające on-line systemy informatyczne

 

Najważniejsze w inwestowaniu jest Bezpieczeństwo Finansowe – patrzymy na nie z dwóch perspektyw: „zabezpieczenie sytuacji inwestora dziś” oraz  „zabezpieczenie sytuacji inwestora w przyszłości”

- podstawą bezpieczeństwa finansowego są Zarobki – większą część z nich wydajemy dziś, ale jakąś część przeznaczamy też na przyszłość (w postaci odkładania funduszy lub nabywania aktywów)

 

Do powyższego celu używamy instrumentów finansowych które są dostępne na rynku. Są to m.in.:

Lokaty  Obligacje  Nieruchomości  Giełda

Lokaty – nie dają zarobić ale eliminują inflację,

Obligacje – wcale nie są bezpieczne, rząd drukuje obligacje gdy nie ma pieniędzy, GRECJA

Nieruchomości – zamrożenie kapitału, przy potrzebie szybkiej sprzedaży strata 30%

Giełda – zysk do 67% ale strata do 21% - jest wiec ryzyko, dlatego alternatywą do tych instrumentów są Fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne to worek z pieniędzmi do którego wkładamy pieniądze, otrzymujemy jednostki uczestnictwa, uprawniające do udziału w zyskach FI.

 

W zależności jak  Fundusz inwestycyjny  jest zarządzany [obligacji, pieniężne > stabilnego wzrostu > zrównoważone > akcyjne] – takie mamy zyski (i ryzyko)

Najnowocześniejszymi rozwiązaniami (łączącymi np. różne fundusze, w tym zagraniczne, i różne opcje) są dziś Platformy inwestycyjne. Umożliwiają one przy zastosowaniu systemów informatycznych do wyboru strategii i do bezpiecznego zarządzania  osiąganie ponad przeciętnych zysków.